Kërkesa e kandidatit: Njohuri të shkëlqyeshme të Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Outlook, STATA, Adobe,