Fjalitë që kandidatët duhet t’i shmangin gjatë një interviste pune

Një intervistë për punë është një mundësi për një kandidat që të lërë një përshtypje të mirë te një punëdhënës i mundshëm. Megjithatë, ka disa gjëra që një kandidat duhet...
Postuar në Intervistë   •   Punët   •   Zhvillim
2 Gusht, 2023

Një intervistë për punë është një mundësi për një kandidat që të lërë një përshtypje të mirë te një punëdhënës i mundshëm. Megjithatë, ka disa gjëra që një kandidat duhet të shmangë të thotë gjatë një interviste pune. Gjuha e përdorur gjatë intervistës mund të ndikojë shumë në shanset e kandidatit për të marrë vendin e punës. Në këtë blog do të diskutojmë fjalitë që kandidatët duhet të shmangin të thonë gjatë një interviste pune.

“Unë nuk e di”

Kur bëhet një pyetje gjatë një interviste pune, duke thënë “Nuk e di” mund ta bëjë kandidatin të duket i papërgatitur ose me mungesë besimi. Në vend të kësaj, është më mirë të pranoni se nuk jeni të sigurt, por të shprehni gatishmërinë për të mësuar dhe për të gjetur përgjigjen. Kjo i tregon intervistuesit se kandidati është proaktiv dhe i gatshëm të bëjë përpjekje për të pasur sukses në rol.

“Nuk më pëlqeu shefi im i mëparshëm”

Të folurit negativisht për një shef të mëparshëm mund ta bëjë një kandidat të duket joprofesionist dhe të krijojë dyshime për aftësinë e tij për të punuar mirë me të tjerët. Është më mirë të fokusoheni në aspektet pozitive të përvojës së mëparshme të punës dhe të flisni për atë që ata mësuan nga situata, edhe nëse ishte një përvojë negative.

“Çfarë bën kompania juaj?”

Mos hulumtimi i kompanisë përpara intervistës mund ta bëjë një kandidat të duket i papërgatitur dhe i painteresuar për pozicionin. Përpara intervistës, kandidati duhet të hulumtojë misionin, vlerat dhe projektet aktuale të kompanisë për të treguar një interes të vërtetë për kompaninë.

“Çfarë rroge po ofroni?”

Pyetja për pagën shumë herët në procesin e intervistës mund të japë përshtypjen se kandidati është i interesuar për punën vetëm për para. Është më mirë të prisni derisa punëdhënësi të sjellë temën e pagës ose ta ruani diskutimin për një fazë të mëvonshme në procesin e intervistës.

“Nuk jam i sigurt nëse më intereson ky rol”

Nëse një kandidat nuk është i sigurt për punën ose kompaninë, është më mirë të refuzojë ftesën për intervistë në vend që të marrë pjesë dhe të shprehë pasiguri. Shkuarja në një intervistë me pasiguri mund të humbasë kohën e intervistuesit dhe të dëmtojë shanset e kandidatit për t’u punësuar.

“Unë nuk kam asnjë dobësi”

Kur pyeten për dobësitë, një kandidat që thotë se nuk i ka, mund të shfaqet si arrogant dhe me mungesë të vetëdijes. Është më mirë të pranoni dobësitë dhe të diskutoni hapat e ndërmarrë për t’i përmirësuar ose kapërcyer ato. Kjo i tregon intervistuesit se kandidati është i sinqertë dhe vetë-reflektues.

“Më duhet vetëm një punë”

Dëshpërimi për punësim mund të shfaqet si joprofesional dhe mungesë e qëllimeve të karrierës. Në vend të kësaj, kandidatët duhet të fokusohen në interesin e tyre për kompaninë, pozicionin dhe pse ata besojnë se janë të përshtatshëm për këtë rol.

“Nuk kam pyetje”

Mosbërja e ndonjë pyetjeje mund ta bëjë një kandidat të duket i painteresuar për kompaninë ose pozicionin. Bërja e pyetjeve të menduara i tregon intervistuesit se kandidati është i angazhuar, i interesuar dhe i kupton pritshmëritë e punës.

Shmangia e disa fjalive gjatë një interviste pune mund të përmirësojë shumë shanset e kandidatit për sukses. Kandidatët duhet të përgatiten paraprakisht, të hulumtojnë kompaninë, të fokusohen në aspektet pozitive të përvojave të mëparshme të punës, të tregojnë interes për pozicionin dhe të demonstrojnë gatishmëri për të mësuar dhe rritur. Duke shmangur frazat e përmendura më sipër dhe duke përdorur gjuhë pozitive, profesionale, kandidatët mund të krijojnë një përshtypje të favorshme për punëdhënësit e mundshëm dhe të rrisin shanset e tyre për t’u punësuar.

Ndani këtë artikull

Artikuj të ngjashëm

Shfletoni këshillat më të fundit të karrierës

26 Tetor, 2023
Çfarë duhet të marrin parasysh menaxherët gjatë delegimit të detyrave?
Delegimi i detyrave është një aspekt themelor i menaxhimit efektiv. Ai i lejon menaxherët të shpërndajnë ngarkesat e punës, të nxisin bashkëpunimin në ekip dhe në fund të arrijnë qëllimet...
19 Tetor, 2023
10 Strategjitë efektive për shitje të suksesshme!
Shitjet janë thelbi i çdo biznesi. Pavarësisht nëse jeni duke shitur produkte ose shërbime, të kesh një strategji shitjeje të mirëpërcaktuar është thelbësore për suksesin. Suksesi i shitjeve është një...
7 Shtator, 2023
Çfarë e bën një HR të shkëlqyer?
Në sferën e ndërlikuar të bizneseve moderne, menaxherët e burimeve njerëzore janë arkitektët e vendeve të punës harmonike dhe kulturave të lulëzuara të kompanive. Përtej rolit të tyre administrativ, ata...
25 Gusht, 2023
Si t’i zhvilloni aftësitë tuaja të buta?
Në botën e sotme me ritme të shpejta dhe të ndërlidhura, vetëm aftësitë teknike nuk mjaftojnë më për të shkëlqyer në jetën tuaj personale dhe profesionale. Aftësitë e buta, të...