Kolegji Universum

Gjithë Kosovën

Rreth Kolegji Universum

UNI – Universum International College

UNI – Universum International College është institucion i arsimit të lartë që ofron studime Bachelor dhe Master. Është i akredituar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim dhe ka marrë vlerësimin më të lartë nga ekspertët ndërkombëtarë të akreditimit. Universum International College është i njohur për sfondin akademik të kualifikuar, hapësirat për hulumtim dhe eksperiencat ndërkombëtare që u ofrohen studentëve dhe stafit akademik.

Misioni ynë

Misioni i UNI – Universum International College është të mbështesë studentët tanë për t’u bërë qytetarë të mirë, udhëheqës të suksesshëm dhe të lulëzojnë në Revolucionin 4.0, epokën dixhitale dhe të globalizuar.

Qëllimet për përmbushjen e misionit tonë janë:

Ofrimin e programeve mbështetëse për t’i ndihmuar studentët të arrijnë qëllimet e tyre.

Zhvillimi i qasjes inovative dhe fleksibile në arsim.

Nxitjen e zhvillimit personal dhe social të studentëve përmes aktiviteteve jashtë-kurrikulare.

Promovimi i partneriteteve dhe programeve ndërkombëtare për studime jashtë vendit.

Prodhimin e një strukture stimuluese që promovon hulumtim dhe inovacion.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Kolegji Universum

Edukim & Trajnim
4 Gusht, 2023
Industria
Edukim & Trajnim
Telefoni
044 144 062 044 144**** Shfaq
Vendndodhja
Gjithë Kosovën