Gjeni punën më të mirë që ju bën të lumtur dhe të buzëqeshur.

Duke treguar 304 Punë

Shitje
Shitëse
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
31 Maj, 2023 nga
Emo Kosova
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
31 Maj, 2023 nga
Monroe
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
31 Maj, 2023 nga
Monroe
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
31 Maj, 2023 nga
Monroe
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
Restorant & Kafiteri
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
31 Maj, 2023 nga
Monroe
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
31 Maj, 2023 nga
Eng Office
I vlefshëm deri më: 23 June, 2023
31 Maj, 2023 nga
Eng Office
I vlefshëm deri më: 23 June, 2023
31 Maj, 2023 nga
Emerald Hotel
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023
31 Maj, 2023 nga
Frigo Avi
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
31 Maj, 2023 nga
Max Optika
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
31 Maj, 2023 nga
Metal BAU
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
31 Maj, 2023 nga
MEB Security
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Assisto Smart Marketing
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Shell Kosova
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Royal Trade Company
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Shell Kosova
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Royal Trade Company
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
Shitje
Arkatare
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
30 Maj, 2023 nga
Euro Delta
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Tetra Tech
I vlefshëm deri më: 9 June, 2023
Shitje
Shitëse
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
30 Maj, 2023 nga
Egzona Jewelry
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
LC WAIKIKI
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Delta Security
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Enza Home
I vlefshëm deri më: 1 July, 2023
30 Maj, 2023 nga
Mobileria DONI-SH
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Mobileria DONI-SH
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Mobileria DONI-SH
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Mobileria DONI-SH
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Lesna Max
I vlefshëm deri më: 2 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Lesna Max
I vlefshëm deri më: 2 June, 2023
30 Maj, 2023 nga
Ujë i Alpeve
I vlefshëm deri më: 12 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
SOSO Caffe Food & More
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
International Security
I vlefshëm deri më: 28 July, 2023
29 Maj, 2023 nga
International Security
I vlefshëm deri më: 28 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
Fivestar Fitness
I vlefshëm deri më: 29 July, 2023
29 Maj, 2023 nga
Fivestar Fitness
I vlefshëm deri më: 29 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
Koral Invest LLC
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
Fivestar Fitness
I vlefshëm deri më: 29 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
Pro Transport
I vlefshëm deri më: 10 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
Kraš Choco & Café
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
Sibella's Beauty
I vlefshëm deri më: 30 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
SAF - Smart Artistic Furniture
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
Tregu Group
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
Shitje
Arkatare
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
29 Maj, 2023 nga
Tregu Group
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
Shitje
Biletar/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
29 Maj, 2023 nga
Cineplexx Kosova
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
Shell Kosova
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
Shell Kosova
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
29 Maj, 2023 nga
Shell Kosova
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
Shell Kosova
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
70s Foods & Sweets
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
70s Foods & Sweets
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
70s Foods & Sweets
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
70s Foods & Sweets
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
adriatic24 ch
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
Me lugë
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
Tetra Tech
I vlefshëm deri më: 9 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
Tetra Tech
I vlefshëm deri më: 9 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
Tetra Tech
I vlefshëm deri më: 9 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
Hotel Garden
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
Hotel Garden
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
Hotel Garden
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
iTravel Agency
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
Procurri
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
Procurri
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
AZTECH ELECTRONICS
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
AZTECH ELECTRONICS
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
Generale Costruzioni Ferroviarie
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
26 Maj, 2023 nga
ASHA Graphics
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
Shitje
Agjent Tereni
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
26 Maj, 2023 nga
Limpo Shpk
I vlefshëm deri më: 26 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
Luli Trans
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
Luli Trans
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
Star Hill Restaurant
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
METTRO STUDIO
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
Kid's Home
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
Marketing & Distribution
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
Pano Pizza
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
Pano Pizza
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
Pano Pizza
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
Pano Pizza
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
KAM Kosova
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
Delta Pharma
I vlefshëm deri më: 25 June, 2023
Shitje
Agjent Shitjesh
Ferizaj
Kohë e plotë (Full Time)
25 Maj, 2023 nga
Global Group Distribution
I vlefshëm deri më: 4 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
Vipros
I vlefshëm deri më: 24 June, 2023
Shitje
Arkatar/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
25 Maj, 2023 nga
Vipros
I vlefshëm deri më: 24 June, 2023
25 Maj, 2023 nga
Vipros
I vlefshëm deri më: 24 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Emerald Hotel
I vlefshëm deri më: 23 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Terranova Kosova
I vlefshëm deri më: 11 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Terranova Kosova
I vlefshëm deri më: 11 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
InterAdria
I vlefshëm deri më: 9 June, 2023
Mirëmbajtje
Sektoriste
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
24 Maj, 2023 nga
Euroland
I vlefshëm deri më: 23 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Express Postë e Shpejtë
I vlefshëm deri më: 23 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Joy Media
I vlefshëm deri më: 23 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
City Design
I vlefshëm deri më: 23 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Tartine
I vlefshëm deri më: 23 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Aurora Group
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Techtonic
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Techtonic
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
Shitje
Arkatar/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
24 Maj, 2023 nga
Techtonic
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Techtonic
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Techtonic
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Techtonic
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Techtonic
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
24 Maj, 2023 nga
Techtonic
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
23 Maj, 2023 nga
Spinp Agency
I vlefshëm deri më: 23 June, 2023
23 Maj, 2023 nga
Metal BAU
I vlefshëm deri më: 20 June, 2023
Shitje
Agjent i Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
23 Maj, 2023 nga
HATASHI CORPORATION L.L.C
I vlefshëm deri më: 4 June, 2023
23 Maj, 2023 nga
HATASHI CORPORATION L.L.C
I vlefshëm deri më: 4 June, 2023
23 Maj, 2023 nga
printoj.com
I vlefshëm deri më: 20 June, 2023
23 Maj, 2023 nga
envinion
I vlefshëm deri më: 20 June, 2023
Shitje
Arkëtar
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
23 Maj, 2023 nga
KAM Kosova
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
23 Maj, 2023 nga
Kujdesi.com
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023
23 Maj, 2023 nga
Joy Media
I vlefshëm deri më: 23 June, 2023
23 Maj, 2023 nga
Joy Media
I vlefshëm deri më: 23 June, 2023
23 Maj, 2023 nga
Eurofast
I vlefshëm deri më: 2 June, 2023
23 Maj, 2023 nga
Tetra Tech
I vlefshëm deri më: 23 June, 2023
23 Maj, 2023 nga
ASIXON
I vlefshëm deri më: 9 June, 2023
23 Maj, 2023 nga
Meld Pharm
I vlefshëm deri më: 20 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
Astronik
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
Station 038
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
Nika Pharm
I vlefshëm deri më: 20 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
King Security
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
Star Sun
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
Al Trade Center
I vlefshëm deri më: 6 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
Al Trade Center
I vlefshëm deri më: 6 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
Shell Kosova
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
Korporata RUGOVE
I vlefshëm deri më: 9 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
Korporata RUGOVE
I vlefshëm deri më: 9 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
Hotel Garden
I vlefshëm deri më: 10 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
Phone Group LLC
I vlefshëm deri më: 2 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
Jaffa Flippin' Burgers
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
ORCHESTRA
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
KRKA
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
TRIP TAXI
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
22 Maj, 2023 nga
TRIP TAXI
I vlefshëm deri më: 22 June, 2023
19 Maj, 2023 nga
Stella
I vlefshëm deri më: 19 June, 2023
19 Maj, 2023 nga
Group for Legal and Political Studies
I vlefshëm deri më: 19 June, 2023
19 Maj, 2023 nga
GEOKOS A&A
I vlefshëm deri më: 19 June, 2023
Teknologji
HelpDesk
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
19 Maj, 2023 nga
AZTECH ELECTRONICS
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
18 Maj, 2023 nga
InfoSoft Office
I vlefshëm deri më: 5 June, 2023
18 Maj, 2023 nga
Runis Home
I vlefshëm deri më: 18 June, 2023
Shitje
Shitës/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
18 Maj, 2023 nga
LUCIANO
I vlefshëm deri më: 18 June, 2023
Shitje
Shitëse
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
18 Maj, 2023 nga
Mayoral Kids Fashion
I vlefshëm deri më: 18 June, 2023
18 Maj, 2023 nga
Urban Living
I vlefshëm deri më: 18 June, 2023
18 Maj, 2023 nga
Label NUE
I vlefshëm deri më: 16 July, 2023
18 Maj, 2023 nga
Kadiu Group
I vlefshëm deri më: 18 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
HOMME
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Automem Kosova
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
Shitje
Agjent i Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
17 Maj, 2023 nga
Automem Kosova
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Automem Kosova
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Avedo
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
GINGER Coffee Bar & Eatery
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
GINGER Coffee Bar & Eatery
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
GINGER Coffee Bar & Eatery
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
VM3
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Buffalo
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Besa Pharm
I vlefshëm deri më: 2 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Besa Pharm
I vlefshëm deri më: 2 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Megi Bau
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Megi Bau
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Megi Bau
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Megi Bau
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Megi Bau
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Megi Bau
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
PIXEL PRINT
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
PIXEL PRINT
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Bear Sanctuary Prishtina
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
17 Maj, 2023 nga
Eurofood
I vlefshëm deri më: 17 June, 2023
16 Maj, 2023 nga
DI CASA HOME DESIGN
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
Mirëmbajtje
Pastrues/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
16 Maj, 2023 nga
NT Charlie
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
16 Maj, 2023 nga
ORCHESTRA
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023
16 Maj, 2023 nga
GJIKS & CHICKS
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
16 Maj, 2023 nga
GJIKS & CHICKS
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
16 Maj, 2023 nga
GJIKS & CHICKS
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
16 Maj, 2023 nga
GJIKS & CHICKS
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
16 Maj, 2023 nga
GJIKS & CHICKS
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
16 Maj, 2023 nga
Green Marketing
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
Mirëmbajtje
Sektorist
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
16 Maj, 2023 nga
Tregu Group
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
Shitje
Arkatare
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
16 Maj, 2023 nga
Tregu Group
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
16 Maj, 2023 nga
Amas Lounge
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
16 Maj, 2023 nga
Amas Lounge
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
16 Maj, 2023 nga
Amas Lounge
I vlefshëm deri më: 16 June, 2023
15 Maj, 2023 nga
Vamed Services Kosovo
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023
15 Maj, 2023 nga
MODIUM LLC
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023
15 Maj, 2023 nga
MODIUM LLC
I vlefshëm deri më: 15 June, 2023