Kërkoni punë
24 Korrik, 2023

Instalimi dhe konfigurimi: Tekniku i TI përgatit dhe instaloi pajisjet e TI, duke përfshirë kompjuterë, rrjeta, printera, skanera dhe pajisje të tjera. Ata gjithashtu konfigurojnë softueret dhe sistemet e nevojshme për funksionimin e tyre.

Diagnostikimi dhe zgjidhja e problemeve: Tekniku i TI identifikon dhe diagnostikon problemet e mundshme me pajisjet dhe sistemet e TI. Pasi të zbulojë problemet, ata zhvillojnë dhe zbatohen zgjidhjet për t’i rikthyer ato në gjendjen normale të punës.

Mirëmbajtja dhe përditësimet: Tekniku i TI ka detyrën të sigurojë mirëmbajtjen e rregullt të pajisjeve dhe sistemeve të TI. Kjo përfshin përditësimet e sigurisë, përditësimet e softuerit dhe mbajtjen e regjistrave të nevojshme.

Siguria e të dhënave: Ata janë përgjegjës për sigurinë e të dhënave dhe informacioneve të ndjeshme të organizatës. Kjo mund të përfshijë implementimin e masave të sigurisë, kopjat e sigurisë, dhe monitorimin e përdorimit të të dhënave.

Ndihma dhe mbështetje ndaj përdoruesve: Tekniku i TI ofron ndihmë dhe mbështetje teknike për përdoruesit e sistemeve të TI. Ata ndihmojnë me çështje të ndryshme teknike dhe ofrojnë trajnim dhe këshilla për përdorimin e pajisjeve dhe softuerit.

Rregullimi i rrjeteve: Në organizatat e mëdha, tekniku i TI ndihmon në instalimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve të ndryshme të komunikimit, duke përfshirë rrjetat lokale dhe rrjetat e gjerë.

Niveli i punës
Asnjë Përvojë (No Experience)
Lloji i Punësimit
Kohë e plotë (Full Time)
I vlefshëm deri më
24 August, 2024
Industria
Shërbimi & Mbështetja e Klientit
Telefoni
049 571 006 049 571**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina