Gjeni punën më të mirë që ju bën të lumtur dhe të buzëqeshur.

Duke treguar 13 Punë

Network Engineer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
22 Shtator, 2023 nga InterAdria
I vlefshëm deri më: 6 October, 2023
E-Commerce Specialist
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
22 Shtator, 2023 nga Libraria Dukagjini
I vlefshëm deri më: 27 September, 2023
IT Administrator
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
20 Shtator, 2023 nga Kolegji Universum
I vlefshëm deri më: 10 October, 2023
React Native Developer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
18 Shtator, 2023 nga Cingerr
I vlefshëm deri më: 10 October, 2023
Senior VueJS Developer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
15 Shtator, 2023 nga SPINP Agency
I vlefshëm deri më: 14 October, 2023
Three.js Developer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
1500€
Teknologji
15 Shtator, 2023 nga SPINP Agency
I vlefshëm deri më: 14 October, 2023
Teknologji
15 Shtator, 2023 nga SPINP Agency
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
PHP DEVELOPER
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
1500€
Teknologji
15 Shtator, 2023 nga SPINP Agency
I vlefshëm deri më: 22 September, 2023
Kreativitet & Dizajn
13 Shtator, 2023 nga Sogody
I vlefshëm deri më: 26 September, 2023
Teknologji
13 Shtator, 2023 nga Sogody
I vlefshëm deri më: 26 September, 2023
Finance Administrator
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Kontabilitet & Financë
31 Gusht, 2023 nga Manaferra
I vlefshëm deri më: 3 October, 2023
ReactJS Developer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
24 Gusht, 2023 nga Flex Business Solutions
I vlefshëm deri më: 23 September, 2023
Teknik IT
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
24 Korrik, 2023 nga Ndal Tech
I vlefshëm deri më: 24 August, 2024
Konkurse Kompanitë