Etiketë: Potenciali

29 Maj, 2023
Kuptimi i treguesve kyç të performancës (KPI) dhe rëndësia e tyre
Titulli: Kuptimi i treguesve kyç të performancës (Key Performance Indicators) dhe rëndësia e tyre Në peizazhin e sotëm konkurrues të biznesit, është thelbësore që organizatat të kenë një kuptim të...
16 Maj, 2023
Vlerësimi i punonjësve: metodat dhe rëndësia
Në peizazhin e sotëm të biznesit me ritme të shpejta dhe konkurruese, suksesi i një organizate varet shumë nga performanca dhe produktiviteti i punonjësve të saj. Për të siguruar rritje...
27 Prill, 2023
Çfarë është “Turnover” dhe çfarë nënkupton për një kompani?
Turnover – Qarkullimi, në kontekstin e biznesit, i referohet shkallës me të cilën punonjësit largohen nga një kompani dhe zëvendësohen me të rinj. Njihet gjithashtu si qarkullimi i punonjësve, qarkullimi...
19 Prill, 2023
Si t’i menaxhojmë dallimet mes brezave të ndryshëm në vendin e punës?
Vendi modern i punës shpesh karakterizohet nga një përzierje e gjeneratave të ndryshme që punojnë së bashku. Me rritjen e grupmoshës së punonjësve, është bërë thelbësore që punëdhënësit dhe punonjësit...
18 Prill, 2023
Çfarë duhet të kemi parasysh kur zgjedhim karrierën?
Zgjedhja e një karriere mund të jetë një nga vendimet më të rëndësishme që merrni në jetën tuaj. Mund të ndikojë në stabilitetin tuaj financiar, kënaqësinë e punës dhe mirëqenien...
17 Prill, 2023
Fuqia e vetëvlerësimit të karrierës: Zhbllokimi i potencialit tuaj
10 Vetë-vlerësime të mrekullueshme të karrierës falas. Ndërsa lundroni në tregun e punës, është e rëndësishme të keni një kuptim të qartë të aftësive, interesave dhe vlerave tuaja. Vetë-vlerësimet e...