Find the best job that makes you happy and makes you smile.

Gjeni punën më të mirë që ju bën të lumtur dhe të buzëqeshur.

Duke treguar 386 Punë

30 Mars, 2023 nga
22 ING
I vlefshëm deri më: 30 April, 2023
Shitje
Shitës në dyqan
Pejë
Kohë e plotë (Full Time)
30 Mars, 2023 nga
Profi Auto
I vlefshëm deri më: 30 April, 2023
30 Mars, 2023 nga
Profi Auto
I vlefshëm deri më: 30 April, 2023
Shitje
Agjent i Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
30 Mars, 2023 nga
Profi Auto
I vlefshëm deri më: 30 April, 2023
30 Mars, 2023 nga
RSM Company
I vlefshëm deri më: 30 April, 2023
30 Mars, 2023 nga
Forca Qeramikë & Sanitari
I vlefshëm deri më: 30 April, 2023
30 Mars, 2023 nga
Minna Fashion
I vlefshëm deri më: 30 April, 2023
30 Mars, 2023 nga
70s Foods & Sweets
I vlefshëm deri më: 30 April, 2023
30 Mars, 2023 nga
70s Foods & Sweets
I vlefshëm deri më: 30 April, 2023
30 Mars, 2023 nga
70s Foods & Sweets
I vlefshëm deri më: 30 April, 2023
30 Mars, 2023 nga
70s Foods & Sweets
I vlefshëm deri më: 30 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Delta Security
I vlefshëm deri më: 29 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Manami Hotel
I vlefshëm deri më: 29 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Manami Hotel
I vlefshëm deri më: 29 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Star Sun
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Mangall Restaurant
29 Mars, 2023 nga
Landistar
I vlefshëm deri më: 29 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Euroland
I vlefshëm deri më: 29 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Gerti Pizza
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Bas Market
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Bas Market
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
LISI-M
I vlefshëm deri më: 14 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
LISI-M
I vlefshëm deri më: 14 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Vitorja Decor
I vlefshëm deri më: 15 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Vitorja Decor
I vlefshëm deri më: 15 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Vitorja Decor
I vlefshëm deri më: 15 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Delta Pharma
I vlefshëm deri më: 29 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Delta Pharma
I vlefshëm deri më: 29 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Delta Pharma
I vlefshëm deri më: 29 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Tartine
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
29 Mars, 2023 nga
Happy
I vlefshëm deri më: 29 April, 2023
Shitje
Merchandiser/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
29 Mars, 2023 nga
Alm Group
I vlefshëm deri më: 15 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
Eurofood
I vlefshëm deri më: 7 April, 2023
Shitje
Komercialist
Lipjan
Kohë e plotë (Full Time)
28 Mars, 2023 nga
Buçaj Corporation
I vlefshëm deri më: 4 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
Green Village
I vlefshëm deri më: 3 April, 2023
Shitje
Shitës
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
28 Mars, 2023 nga
Nova Light
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
Industria Metalike e Kosovës
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
L'Anello
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
Bora Pharmacy
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
Shitje
Merchandisere
Çagllavicë
Kohë e plotë (Full Time)
28 Mars, 2023 nga
Perfect Blue L.L.C
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
AFRIMI AG
I vlefshëm deri më: 8 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
AFRIMI AG
I vlefshëm deri më: 8 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
AFRIMI AG
I vlefshëm deri më: 8 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
Jaffa Food and Sweets
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
Jaffa Food and Sweets
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
Jaffa Food and Sweets
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
Shitje
Shitëse
Gjilan
Kohë e plotë (Full Time)
28 Mars, 2023 nga
S'U COLLECTION
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
Siguri
PUNËTOR SIGURIMI
Pejë
Kohë e plotë (Full Time)
28 Mars, 2023 nga
JAGUAR SECURITY
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
Siguri
PUNËTOR SIGURIMI
Prizren
Kohë e plotë (Full Time)
28 Mars, 2023 nga
JAGUAR SECURITY
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
Siguri
PUNËTOR SIGURIMI
Gjakovë
Kohë e plotë (Full Time)
28 Mars, 2023 nga
JAGUAR SECURITY
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
Siguri
PUNËTOR SIGURIMI
Rahovec
Kohë e plotë (Full Time)
28 Mars, 2023 nga
JAGUAR SECURITY
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
JAGUAR SECURITY
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
Siguri
Punëtor Sigurimi
Lipjan
Kohë e plotë (Full Time)
28 Mars, 2023 nga
JAGUAR SECURITY
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
JAGUAR SECURITY
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
Green Lounge
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
Shitje
Shitës/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
28 Mars, 2023 nga
Pierre Cardin
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
Mirëmbajtje
Pastrues/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
28 Mars, 2023 nga
Spitali Italian i Syrit
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023
28 Mars, 2023 nga
Green Steam
I vlefshëm deri më: 28 April, 2023