Gjeni punën më të mirë që ju bën të lumtur dhe të buzëqeshur.

Duke treguar 222 Punë

Agjent/e të Shitjes
Gjilan
Praktikë (Internship)
Shitje
26 Shtator, 2023 nga Librex Group
I vlefshëm deri më: 26 October, 2023
Agjente telefonike
Gjilan
Kohë e plotë (Full Time)
Telekomunikim
26 Shtator, 2023 nga Librex Group
I vlefshëm deri më: 26 October, 2023
Gazetari, Shtyp & Media
25 Shtator, 2023 nga DOKU FEST
I vlefshëm deri më: 15 October, 2023
Arkitekt/e
Pejë
Kohë e plotë (Full Time)
Arkitekturë & Inxhinieri
25 Shtator, 2023 nga Line Group
I vlefshëm deri më: 9 October, 2023
Call Center Intern
Prishtina
Praktikë (Internship)
Telekomunikim
25 Shtator, 2023 nga TEB
I vlefshëm deri më: 2 October, 2023
Reklamim & Marketing
25 Shtator, 2023 nga GNTC Group
I vlefshëm deri më: 10 October, 2023
Dizajner/e Grafik/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Kreativitet & Dizajn
25 Shtator, 2023 nga GNTC Group
I vlefshëm deri më: 7 October, 2023
Teknologji
25 Shtator, 2023 nga GNTC Group
I vlefshëm deri më: 10 October, 2023
Teknologji
25 Shtator, 2023 nga Elba Technologies
I vlefshëm deri më: 2 October, 2023
Backend Engineer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
25 Shtator, 2023 nga Elba Technologies
I vlefshëm deri më: 2 October, 2023
Backend Engineer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
25 Shtator, 2023 nga Elba Technologies
I vlefshëm deri më: 2 October, 2023
Database Engineer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
25 Shtator, 2023 nga Elba Technologies
I vlefshëm deri më: 2 October, 2023
Kreativitet & Dizajn
25 Shtator, 2023 nga IFFI'S
I vlefshëm deri më: 9 October, 2023
Koordinator të Marketingut
Gjilan
Kohë e plotë (Full Time)
Reklamim & Marketing
25 Shtator, 2023 nga IAS - Jewelry
I vlefshëm deri më: 10 October, 2023
Ligjore & Juridik
25 Shtator, 2023 nga Kreditimi Rural i Kosovës
I vlefshëm deri më: 28 September, 2023
Administratë
25 Shtator, 2023 nga Kreditimi Rural i Kosovës
I vlefshëm deri më: 28 September, 2023
Local Intern
Fushë Kosovë
Praktikë (Internship)
Kundenservice
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Telekomunikim
22 Shtator, 2023 nga UPSCALE SERVICE PARTNERS
I vlefshëm deri më: 7 October, 2023
Shitëse
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
22 Shtator, 2023 nga Flutra Shoes
I vlefshëm deri më: 7 October, 2023
Researcher (S)
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shkencë & Hulumtime
22 Shtator, 2023 nga Balkans Policy Research Group - BPRG
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
User Interface Designer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Kreativitet & Dizajn
22 Shtator, 2023 nga Origin3 Agency
I vlefshëm deri më: 29 September, 2023
Energji & Shërbimet Komunale
22 Shtator, 2023 nga 3 Angle Technologies
I vlefshëm deri më: 7 October, 2023
Kontabilitet & Financë
22 Shtator, 2023 nga MOB IN
I vlefshëm deri më: 5 October, 2023
VolP Engineer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Punë të përgjithshme
22 Shtator, 2023 nga InterAdria
I vlefshëm deri më: 6 October, 2023
Network Engineer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
22 Shtator, 2023 nga InterAdria
I vlefshëm deri më: 6 October, 2023
E-Commerce Specialist
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
22 Shtator, 2023 nga Libraria Dukagjini
I vlefshëm deri më: 27 September, 2023
Dizajner/e Grafik/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Kreativitet & Dizajn
21 Shtator, 2023 nga Termopan
I vlefshëm deri më: 20 October, 2023
Kundenberater
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Telekomunikim
21 Shtator, 2023 nga Trenkwalder Kosova
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Arkatare
Prizren
Kohë e plotë (Full Time)
Punë të përgjithshme
21 Shtator, 2023 nga Xharra Group
I vlefshëm deri më: 3 October, 2023
21 Shtator, 2023 nga OSCE
German Language Lecturer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Edukim & Trajnim
21 Shtator, 2023 nga Kolegji Universum
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Përfaqësues Mjekësor
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shëndetësi & Mjekësi
20 Shtator, 2023 nga TrePharm
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Arkitekt/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Arkitekturë & Inxhinieri
20 Shtator, 2023 nga Solid Group Shpk
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Shëndetësi & Mjekësi
20 Shtator, 2023 nga American Clinic
I vlefshëm deri më: 28 September, 2023
IT Administrator
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
20 Shtator, 2023 nga Kolegji Universum
I vlefshëm deri më: 10 October, 2023
Agjent i Shitjeve
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
20 Shtator, 2023 nga HEALTH PHARMA
I vlefshëm deri më: 29 September, 2023
Human Resources Officer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Burimet Njerëzore
20 Shtator, 2023 nga Moneta Kosova
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Koordinator Marketingu
Gjilan
Kohë e plotë (Full Time)
Reklamim & Marketing
20 Shtator, 2023 nga Riga Pharm
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Zyrtar/e për Marketing
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Reklamim & Marketing
20 Shtator, 2023 nga Kosovapress
I vlefshëm deri më: 26 September, 2023
Menaxher/e Marketingu
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Reklamim & Marketing
20 Shtator, 2023 nga Kosovapress
I vlefshëm deri më: 26 September, 2023
Shitje
20 Shtator, 2023 nga CEO KOS
I vlefshëm deri më: 6 October, 2023
Merchandiser
Lipjan
Kohë e plotë (Full Time)
Punë të përgjithshme
19 Shtator, 2023 nga URBAN CENTER
I vlefshëm deri më: 19 October, 2023
Menaxhment
19 Shtator, 2023 nga DVV INTERNATIONAL
I vlefshëm deri më: 29 September, 2023
Llogaritare dhe Administratore
Prizren
Kohë e plotë (Full Time)
620€
Administratë
19 Shtator, 2023 nga DVV INTERNATIONAL
I vlefshëm deri më: 29 September, 2023
Shitje
19 Shtator, 2023 nga Buçaj Corporation
I vlefshëm deri më: 26 September, 2023
Arkitekturë & Inxhinieri
19 Shtator, 2023 nga HIDRO-ING
I vlefshëm deri më: 10 October, 2023
Inxhinier të Makinerisë
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Arkitekturë & Inxhinieri
19 Shtator, 2023 nga HIDRO-ING
I vlefshëm deri më: 10 October, 2023
Asistent/e të Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
19 Shtator, 2023 nga Startech
I vlefshëm deri më: 18 October, 2023
Telekomunikim
19 Shtator, 2023 nga SFC ALB
I vlefshëm deri më: 18 October, 2023
Praktikante
Vushtrri
Praktikë (Internship)
Edukim & Trajnim
18 Shtator, 2023 nga KINDERHAUS
I vlefshëm deri më: 27 September, 2023
React Native Developer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
18 Shtator, 2023 nga Cingerr
I vlefshëm deri më: 10 October, 2023
Administratë
18 Shtator, 2023 nga Vamed Services Kosovo
I vlefshëm deri më: 18 October, 2023
Kalkulant/e
Vushtrri
Kohë e plotë (Full Time)
Kontabilitet & Financë
18 Shtator, 2023 nga Emona Center
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Edukatore
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Edukim & Trajnim
18 Shtator, 2023 nga AKADEMIA LAPSI
I vlefshëm deri më: 18 October, 2023
Kontabilist/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Kontabilitet & Financë
18 Shtator, 2023 nga AB BAJRAMI SHPK
I vlefshëm deri më: 18 October, 2023
Procurement Specialist
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Administratë
18 Shtator, 2023 nga itbm Group
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Asistente e Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
18 Shtator, 2023 nga ORCHESTRA
I vlefshëm deri më: 18 October, 2023
Shitës në dyqan
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
18 Shtator, 2023 nga Auto Llapi
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Shitje
18 Shtator, 2023 nga Auto Llapi
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Senior VueJS Developer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Teknologji
15 Shtator, 2023 nga SPINP Agency
I vlefshëm deri më: 14 October, 2023
Three.js Developer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
1500€
Teknologji
15 Shtator, 2023 nga SPINP Agency
I vlefshëm deri më: 14 October, 2023
Teknologji
15 Shtator, 2023 nga SPINP Agency
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Agjente e Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
15 Shtator, 2023 nga Mercury Sports
I vlefshëm deri më: 15 October, 2023
Specialiste Marketingu
Çagllavicë
Kohë e plotë (Full Time)
Reklamim & Marketing
15 Shtator, 2023 nga Hamleys
I vlefshëm deri më: 15 October, 2023
Vozitës
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Automobilistikë & Transport
15 Shtator, 2023 nga Koral Diary
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Merchandiser
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Reklamim & Marketing
15 Shtator, 2023 nga Buçaj Corporation
I vlefshëm deri më: 1 October, 2023
Telekomunikim
14 Shtator, 2023 nga Auto1 Group
I vlefshëm deri më: 14 October, 2023
Layout Designer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Reklamim & Marketing
13 Shtator, 2023 nga envinion
I vlefshëm deri më: 13 October, 2023
Kreativitet & Dizajn
13 Shtator, 2023 nga Sogody
I vlefshëm deri më: 26 September, 2023
Teknologji
13 Shtator, 2023 nga Sogody
I vlefshëm deri më: 26 September, 2023
Agjent i Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
13 Shtator, 2023 nga Line Group
I vlefshëm deri më: 10 October, 2023
Account Manager
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
13 Shtator, 2023 nga Zero Pozitive
I vlefshëm deri më: 10 October, 2023
Financier/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Kontabilitet & Financë
13 Shtator, 2023 nga Biohit MDS
I vlefshëm deri më: 13 October, 2023
Vende pune në gastronomi
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
13 Shtator, 2023 nga Gizzi Grill
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Shitëse
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
12 Shtator, 2023 nga Schafer
I vlefshëm deri më: 12 October, 2023
Shofer në teren
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Automobilistikë & Transport
11 Shtator, 2023 nga IDEA M
I vlefshëm deri më: 11 October, 2023
Kontabilitet & Financë
11 Shtator, 2023 nga cybermaniaks
I vlefshëm deri më: 11 October, 2023
Administratore
Prizren
Kohë e plotë (Full Time)
Administratë
11 Shtator, 2023 nga Extra Fruit Fillings
I vlefshëm deri më: 2 October, 2023
Agjente të Gjuhës Gjermane
Ferizaj
Kohë e plotë (Full Time)
Telekomunikim
11 Shtator, 2023 nga BLITZ GROUP
I vlefshëm deri më: 11 October, 2023
Product Manager
Çagllavicë
Kohë e plotë (Full Time)
Menaxhment
11 Shtator, 2023 nga ITD SHPK
I vlefshëm deri më: 11 October, 2023
Administrator/e
Çagllavicë
Kohë e plotë (Full Time)
Administratë
11 Shtator, 2023 nga Finnex Group
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Agjent/e të Shitjes
Çagllavicë
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
11 Shtator, 2023 nga Finnex Group
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Arkitekt
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Arkitekturë & Inxhinieri
11 Shtator, 2023 nga Mobileria DONI-SH
I vlefshëm deri më: 8 October, 2023
Ekonomist/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Kontabilitet & Financë
11 Shtator, 2023 nga TALIS Kosovo
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Arkitekturë & Inxhinieri
11 Shtator, 2023 nga Royal R Prishtinë
I vlefshëm deri më: 11 October, 2023
Merchandiser
Pejë
Kohë e plotë (Full Time)
Punë të përgjithshme
8 Shtator, 2023 nga Korporata RUGOVE
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Shitës Ambulantiv
Pejë
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
8 Shtator, 2023 nga Korporata RUGOVE
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Shofer (B)
Pejë
Kohë e plotë (Full Time)
Automobilistikë & Transport
8 Shtator, 2023 nga Korporata RUGOVE
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Shofer (C)
Pejë
Kohë e plotë (Full Time)
Automobilistikë & Transport
8 Shtator, 2023 nga Korporata RUGOVE
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Prodhim & Fabrikë
8 Shtator, 2023 nga Royal Beverage
I vlefshëm deri më: 1 November, 2023
Kamarier/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
8 Shtator, 2023 nga GJIKS & CHICKS
I vlefshëm deri më: 8 October, 2023
Shankist/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
8 Shtator, 2023 nga GJIKS & CHICKS
I vlefshëm deri më: 8 October, 2023
Telekomunikim
7 Shtator, 2023 nga EA NORDIC
I vlefshëm deri më: 7 October, 2023
Postier
Lipjan
Kohë e plotë (Full Time)
Automobilistikë & Transport
7 Shtator, 2023 nga SPEED POSTA
I vlefshëm deri më: 7 October, 2023
Arkitekt/e
Gjakovë
Kohë e plotë (Full Time)
Arkitekturë & Inxhinieri
7 Shtator, 2023 nga Fshati Gjelbër
I vlefshëm deri më: 7 October, 2023
Shitës Ambulantiv
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
7 Shtator, 2023 nga UJË ZAJQECI
I vlefshëm deri më: 7 October, 2023
Shitës/e në dyqan
Pejë
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
7 Shtator, 2023 nga Ejona
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Koordinator Marketingu
Gjilan
Kohë e plotë (Full Time)
Reklamim & Marketing
7 Shtator, 2023 nga Riga Pharm
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Menaxher Marketi
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Menaxhment
6 Shtator, 2023 nga KAM Kosova
I vlefshëm deri më: 5 October, 2023
Menaxhment
6 Shtator, 2023 nga KAM Kosova
I vlefshëm deri më: 6 October, 2023
Brand Manager
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Zhvillim i biznesit
6 Shtator, 2023 nga Migros Group
I vlefshëm deri më: 5 October, 2023
Arkitekturë & Inxhinieri
6 Shtator, 2023 nga M-Technologie
I vlefshëm deri më: 27 September, 2023
Shankist/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
6 Shtator, 2023 nga Casa Rita Restaurant
I vlefshëm deri më: 1 October, 2023
Enëlarëse
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
6 Shtator, 2023 nga Casa Rita Restaurant
I vlefshëm deri më: 1 October, 2023
Kamarier/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
6 Shtator, 2023 nga Casa Rita Restaurant
I vlefshëm deri më: 1 October, 2023
Ndihmës/e në Kuzhinë
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
6 Shtator, 2023 nga Casa Rita Restaurant
I vlefshëm deri më: 1 October, 2023
Përfaqësues/e Mjekësor/e
Deçan
Kohë e plotë (Full Time)
Shëndetësi & Mjekësi
5 Shtator, 2023 nga Nelt Group
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Menaxher/e i/e prodhimit
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Menaxhment
5 Shtator, 2023 nga Korabi Corporation
I vlefshëm deri më: 5 October, 2023
Teknolog Ushqimor
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Prodhim & Fabrikë
5 Shtator, 2023 nga Korabi Corporation
I vlefshëm deri më: 5 October, 2023
Menaxher i Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Menaxhment
5 Shtator, 2023 nga Korabi Corporation
I vlefshëm deri më: 5 October, 2023
Drejtor i Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
5 Shtator, 2023 nga Korabi Corporation
I vlefshëm deri më: 5 October, 2023
Konsulencë & Strategji
5 Shtator, 2023 nga DOTS Research
I vlefshëm deri më: 5 October, 2023
Operator në etiketim
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Punë të përgjithshme
5 Shtator, 2023 nga Marketing & Distribution
I vlefshëm deri më: 5 October, 2023
Vende pune në market
Gjakovë
Kohë e plotë (Full Time)
Punë të përgjithshme
5 Shtator, 2023 nga My Market
I vlefshëm deri më: 30 October, 2023
Ndihmës Kuzhinier
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
4 Shtator, 2023 nga Restaurant Metropol
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Shankist
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
4 Shtator, 2023 nga Restaurant Metropol
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Kamarier
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
4 Shtator, 2023 nga Restaurant Metropol
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Administratore
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Administratë
4 Shtator, 2023 nga Babija Commerce
I vlefshëm deri më: 3 October, 2023
Shitëse në Showroom
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
4 Shtator, 2023 nga Babija Commerce
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Dizajner/e
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Kreativitet & Dizajn
4 Shtator, 2023 nga Babija Commerce
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Shofer
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Automobilistikë & Transport
4 Shtator, 2023 nga Babija Commerce
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Agjent i Shitjes
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
4 Shtator, 2023 nga Babija Commerce
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Menaxher
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Menaxhment
4 Shtator, 2023 nga Babija Commerce
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Asistent/e i/e Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
4 Shtator, 2023 nga MADAME COCO
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Merchandiser
Gjakovë
Kohë e plotë (Full Time)
Punë të përgjithshme
4 Shtator, 2023 nga Migros Group
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Komercialist
Prizren
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
4 Shtator, 2023 nga Migros Group
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Asistente e Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
4 Shtator, 2023 nga NT Charlie
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Social Media Manager
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Reklamim & Marketing
4 Shtator, 2023 nga NT Charlie
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Asistente Administrative
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Administratë
4 Shtator, 2023 nga NT Charlie
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Vende pune në gastronomi
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
4 Shtator, 2023 nga Trosha
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Shitëse
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
4 Shtator, 2023 nga OFFICE SHOES
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Agjent/e i/e Thirrjeve
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Telekomunikim
1 Shtator, 2023 nga Dyqani.com
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Agjent/e Tregtar/e
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
1 Shtator, 2023 nga Bimer Group
I vlefshëm deri më: 1 October, 2023
Financier/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Kontabilitet & Financë
1 Shtator, 2023 nga COIN LLC
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Mirëmbajtëse
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Mirëmbajtje
1 Shtator, 2023 nga Lux Apartments
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Menaxher/e i/e Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
1 Shtator, 2023 nga Lux Apartments
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Recepsioniste
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Udhëtim, Mikpritje dhe Turizëm
1 Shtator, 2023 nga Lux Apartments
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Assistant Auditor
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Kontabilitet & Financë
1 Shtator, 2023 nga BKT - Banka Kombëtare Tregtare Kosovë Sh.A
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Punë të përgjithshme
31 Gusht, 2023 nga Ejona
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Finance Administrator
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Kontabilitet & Financë
31 Gusht, 2023 nga Manaferra
I vlefshëm deri më: 3 October, 2023
Telekomunikim
31 Gusht, 2023 nga Manpower Kosova
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Menaxher i Pikës
Gjithë Kosovën
Kohë e plotë (Full Time)
Menaxhment
31 Gusht, 2023 nga Petrol Company
I vlefshëm deri më: 1 October, 2023
Graphic Designer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Kreativitet & Dizajn
31 Gusht, 2023 nga Zero Pozitive
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Reklamim & Marketing
31 Gusht, 2023 nga Zero Pozitive
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Procurement Specialist
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Administratë
31 Gusht, 2023 nga itbm Group
Depoist
Çagllavicë
Kohë e plotë (Full Time)
Punë të përgjithshme
31 Gusht, 2023 nga Frutti
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Shitës/e
Çagllavicë
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
31 Gusht, 2023 nga Pierre Cardin
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Recepsioniste
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shëndetësi & Mjekësi
31 Gusht, 2023 nga Sante Plus Hospital
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Estetiste
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shëndetësi & Mjekësi
31 Gusht, 2023 nga Sante Plus Hospital
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Infermiere
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shëndetësi & Mjekësi
31 Gusht, 2023 nga Sante Plus Hospital
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Ekonomist/e
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Kontabilitet & Financë
31 Gusht, 2023 nga Sante Plus Hospital
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Agjent i Shitjes
Gjithë Kosovën
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
31 Gusht, 2023 nga Quaranta Cafe
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Marketing Representative
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Reklamim & Marketing
30 Gusht, 2023 nga Four Points by Sheraton Prishtina
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Marketing Specialist
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Reklamim & Marketing
30 Gusht, 2023 nga Kosovapress
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Agjent/e Shitjesh
Ferizaj
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
30 Gusht, 2023 nga Euro Swiss
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Shofer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Automobilistikë & Transport
30 Gusht, 2023 nga Golden Taxi
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Vende pune në gastronomi
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
29 Gusht, 2023 nga Milky Kosova
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Shitje
29 Gusht, 2023 nga Nelt Group
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Shitje
29 Gusht, 2023 nga Nelt Group
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Agjent/e të Shitjes
Gjakovë
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
29 Gusht, 2023 nga Nelt Group
I vlefshëm deri më: 30 September, 2023
Arkatar/e
Çagllavicë
Kohë e plotë (Full Time)
Punë të përgjithshme
28 Gusht, 2023 nga AZTECH ELECTRONICS
I vlefshëm deri më: 27 September, 2023
Shitës/e
Çagllavicë
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
28 Gusht, 2023 nga AZTECH ELECTRONICS
I vlefshëm deri më: 27 September, 2023
Reklamim & Marketing
28 Gusht, 2023 nga SARAJEVA STEAK HOUSE
I vlefshëm deri më: 28 September, 2023
Konsulente e Shitjes
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
28 Gusht, 2023 nga Max Optika
I vlefshëm deri më: 29 September, 2023
Shitëse
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
28 Gusht, 2023 nga Buka Bakery
I vlefshëm deri më: 28 September, 2023
Menaxher/e Marketingu
Obiliq
Kohë e plotë (Full Time)
Reklamim & Marketing
28 Gusht, 2023 nga Ciao Berto
I vlefshëm deri më: 27 September, 2023
Vende pune në Bowling
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Restorant & Kafiteri
28 Gusht, 2023 nga BO BOWLING
I vlefshëm deri më: 27 September, 2023
Junior CRM Administrator
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Administratë
28 Gusht, 2023 nga GDS DATA LLC
I vlefshëm deri më: 27 September, 2023
Rojtar
Obiliq
Kohë e plotë (Full Time)
Sigurimi & Menaxhimi i Riskut
28 Gusht, 2023 nga Ciao Berto
I vlefshëm deri më: 27 September, 2023
Mirëmbajtëse
Obiliq
Kohë e plotë (Full Time)