8 Mars, 2023

Emona Center është kompani në sektorin e shitjes me shumicë, pakicë dhe ndërtim. Fillet si biznes i familjes Mikullovci, datojnë që nga viti 1976.

Emona Center aktualisht operon me 18 pika, në 7 qytete të Kosovës. Rezultat i rritjes sonë të vazhdueshme vit pas viti është “OFERTA, SHËRBIMI DHE CILËSIA”, të cilën ua ofrojmë konsumatorëve tanë pa ndërprerje.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

  • Të bëjë organizimin e rrjedhës së papenguar të punës në market në kryerjen e punëve të kompanisë
  • Të ketë shkathtësi komunikative, planifikuese dhe organizative si dhe të ofrojë ide të reja në lidhje me punën
  • Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar si dhe të jetë i gatshëm të punojë nën presion;
  • Të jetë i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale
  • Të jetë i saktë dhe t’i përmbahet afateve kohore të paracaktuara në kryerjen e detyrave
  • Detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë në lidhje me pozitën e caktuar

Kualifikimet

  • E preferueshme të jetë i/e diplomuar në fushën e Ekonomisë
  • Të ketë përvojë pune së paku 2 vite në fusha relevante
  •  Të jetë i/e aftë të punojë me (Word, Excel, Powerpoint) dhe aplikacione tjera të ngjajshme

Lokacioni: Ilirija Building, Hyrja 50-1, Prishtine (te Bregu i Diellit)

Aplikacionet mund te merren ne çdo pike te Emona Center sh.p.k. dhe te dorezohen ne njesine ku aplikojne apo përmes butonit Apliko tani.

Përvoja
Min 2 vite
Niveli i punës
Niveli fillestar (Entry-Level)
Lloji i Punësimit
Kohë e plotë (Full Time)
I vlefshëm deri më
8 April, 2023
Emona Center
Shikoni profilin
Industria
Shitje
Themelimi
1976
Telefoni
028 572 766 028 572**** Shfaq
Vendndodhja
Vushtrri