Kërkoni punë
8 Shtator, 2023

TEKNOLOG I KONTROLLIT DHE CILËSISË NË SEKTORIN E PIJEVE – ROYAL BEVERAGE LLC – GJILAN (1 pozitë)

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Implementon planin e parashikuar të prodhimit
 • Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave të caktuara të prodhimit
 • Ёshtë përgjegjës për zhvillimin, teknologjinë e prodhimit si dhe kontrollin e cilësisë
 • Zhvillon standardet ushqimore, rregulloret e sigurisë dhe ato sanitare, si dhe bën menaxhimin e të gjitha proceseve të prodhimit
 • Bën inspektimin e vazhdueshëm të proceseve të prodhimit si dhe kualitetin e produkteve
 • Siguron që procesi i prodhimit deri tek produktet finale realizohet dhe mirëmbahet sipas standardeve
 • Kryen detyra dhe përgjegjësi të tjera të përcaktuara nga Mbikëqyrësi direkt që ndërlidhen me procesin e punës

Kualifikimet profesionale

 • Të ketë të kryer Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore
 • Të ketë përvojë pune si Teknolog Ushqimi në Sektorin e pijeve(obligative)
 • Të ketë njohuri për makinerinë e prodhimit
 • Të jetë pozitiv dhe i motivuar për punë
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo edhe në ekip
 • Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze(obligative)
 • Të këtë njohuri të punës me kompjuter, (Excel, Word, etj)

Si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar CV-të mund t’i dërgojnë përmes butonit Apliko tani.

Kandidatët e përzgjedhur do t’i nënshtrohen hapave të radhës të rekrutimit!

Afati i aplikimit: deri më datën 01.11.2023, ora 17:00!

Niveli i punës
Niveli fillestar (Entry-Level), Niveli i mesëm (Mid-Level)
Lloji i Punësimit
Kohë e plotë (Full Time)
I vlefshëm deri më
1 November, 2023
Royal Beverage
Shikoni profilin
Industria
Prodhim & Fabrikë
Themelimi
2004
Telefoni
044 552 112 044 552**** Shfaq
Vendndodhja
Gjilan